Polityka prywatności i plików cookies serwisu monikacywinska.com

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna i bierzemy pełną odpowiedzialność za te słowa. To, że korzystasz z usług monikacywinska.com oznacza, że nam ufasz, co ma dla nas duże znaczenie. Dołożymy więc wszelkich starań w celu ochrony danych, które nam przekazujesz.

Ten dokument opisuje, jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Treść dokumentu jest jasna i przejrzysta, tak abyś dowiedział się z niego wszystkiego, co Cię interesuje. Dodatkowo znajdziesz w nim informacje, jak się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących Twoich danych, na które chętnie odpowiemy.

monikacywinska.com oferuje usługi edukacyjne indywidualne oraz dostęp do zamieszczanych przez nas materiałów i kursów. Są one prowadzone za pośrednictwem naszej usługi dostępnej na stronie internetowej i w przyszłości również za pomocą innych kanałów. Zasady tej polityki prywatności dotyczą wszystkich naszych usług i kanałów w taki sam sposób.

Od czasu do czasu możemy aktualizować ten dokument. Ochrona danych osobowych to zagadnienie bardzo zależne od aktualnych rozwiązań techniki, więc odwiedzaj stronę regularnie, żeby być zawsze na bieżąco.

Działanie w oparciu o te zasady pozwala nam na świadczenie Tobie usług zatem jeśli nie akceptujesz zasad naszej Polityki Prywatności prosimy Cię o zaprzestanie korzystania z nich.

 

Jakiego rodzaju dane zbiera monikacywinska.com?

monikacywinska.com zajmuje się świadczeniem usług edukacyjnychi doradczo-rozwojowych. Pobieramy od Ciebie niektóre dane osobowe, które są nam potrzebne dla prawidłowego wykonania przeznas umowy. Chodzi tutaj przede wszystkim o identyfikację Ciebie jako naszego klienta oraz dostosowanie przekazywanych treści do Twoich potrzeb. Jest to Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe. Możemy też zbierać również dane z Twojego komputera – Twój adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej czy ustawienia języka. W niektórych sytuacjach otrzymujemy też informacje na Twój temat od innych lub automatycznie zbieramy inne informacje.

 

Na jakiej zasadzie monikacywinska.com udostępnia Twoje dane stronom trzecim?

monikacywinska.com współpracuje z osobami trzecimi z wielu powodów. Przede wszystkim są to dostawcy usług umożliwiających prowadzenie szkoleń drogą online. Są jeszcze inne podmioty, które mogą otrzymać część Twoich danych. Należą do nich firmy, z których usług korzystamy w celu zapewnienia Ci usługmonikacywinska.com, takie jak dostawcy usług elektronicznych, instytucje finansowe, lub w uzasadnionych przypadkach odpowiednie władze. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy i udostępniamy innym dane, którymi się z nami dzielisz.

 

Jakie procedury dotyczące ochrony iprzechowywania danych osobowych stosuje monikacywinska.com?

Zgodnie z przepisami UE o ochronie danych osobowych przestrzegamy procedur mających na celu zapobieganie uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych i ich niewłaściwego użycia.

 

W jaki sposób monikacywinska.com obchodzi się z danymi osobowymi dzieci?

Z usługimonikacywinska.commogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. Przetwarzamy informacje dotyczące dzieci wyłącznie za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Jak możesz kontrolować dane udostępnione monikacywinska.com?

Zawsze masz prawo wglądu w informacje, które przechowujemy. Możesz poprosić o wykaz danych, wysyłając nam e-mail na podany na naszej stronie internetowej adres. Aby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, w tytule wiadomości napisz „Prośba o wgląd w dane osobowe”.

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej monikacywinska.com?

Twoje dane osobowe kontroluje Monika Cywińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szczęśliwej Rodziny, Warszawa (02-797), Al. Komisji Edukacji Narodowej 57/25, NIP 5213250373.

 

Informacje, które nam udostępniasz.

monikacywinska.com zbiera i wykorzystuje informacje mu przekazane. Kiedy składasz zamówienie lub nawiązujesz indywidualną współpracę jesteś proszony o podanie (przynajmniej) swojego imienia, nazwiska, metody kontaktu (telefonu i adresu e-mail). Możemy Cię również poprosić o podanie adresu zamieszkania lub numeru PESEL.

 

Informacje, których udzielasz nam o innych osobach.

Z usług monikacywinska.com możesz korzystać w imieniu własny, lub też na rzecz osoby trzeciej. W takim wypadku udzielasz nam informacje, które nie dotyczą Ciebie bezpośrednio. Musimy tutaj zaznaczyć, że to Ty jesteś odpowiedzialny za powiadomienie odpowiednich osób o tym, że ich dane zostały nam przez Ciebie udostępnione. Musisz upewnić się, że osoby te zgadzają się na to, w jaki sposób Monikacywinska.com może wykorzystać ich dane (jak zostało to opisane w tej Polityce Prywatności).

 

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.

Otrzymujemy o Tobie informacje nie tylko od Ciebie bezpośrednio. Możemy też otrzymywać dane o Tobie z innych źródeł, m.in. od naszych partnerów biznesowych, ubezpieczycieli lub od niezależnych stron trzecich. Wszelkie informacje, które od nich otrzymujemy, mogą zostać powiązane z informacjami udostępnionymi przez Ciebie. Kiedy będziesz korzystać z ich usług, udostępnisz swoje dane naszemu partnerowi biznesowemu, który z kolei przekaże je nam.

 

Dlaczego monikacywinska.com zbiera i wykorzystuje dotyczące Cię dane?

Wykorzystujemy dotyczące Ciebie informacje do różnych celów. Dane te mogą zostać wykorzystane w następujący sposób:

Szkolenia: przede wszystkim potrzebujemy Twoich danych, aby móc świadczyć dla Ciebie usługi edukacyjne i doradcze. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tych produktów lub usług, wykorzystamy Twoje dane, aby pomóc Ci sfinalizować transakcję i zajmiemy się nią od strony administracyjnej.

Obsługa klienta: zapewniamy pomoc naszym klientom poprzez dział obsługi klienta. Udostępnienie Twoich danych centrum obsługi klienta pozwala nam udzielić Ci pomocy, kiedy jej potrzebujesz.

Komunikacja z Tobą: możemy kontaktować się z Tobą przy innych okazjach, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub wiadomości SMS – wybrana metoda uzależniona będzie od podanych przez Ciebie informacji.

W przypadku korzystania z naszych usług, możemy przesłać Ci kwestionariusz lub poprosić Cię o ocenę Twoich doświadczeń z monikacywinska.com.

Badania i rozwój: Możemy wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu możemy poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty, a także udostępniać rozwiązania ubezpieczeniowe i finansowe związane z naszymi usługami.

Badania rynku: czasami prosimy naszych klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku. Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą.

Doskonalenie naszych usług: korzystamy także z danych osobowych do celów analitycznych. Wynika to z naszego dążenia do ulepszania naszych usług, usprawniania interakcji użytkowników, ale może też zostać wykorzystane do celów testowych, rozwiązywania problemów lub podnoszenia funkcjonalności oraz jakości naszych usług. Naszym głównym celem jest w tym przypadku optymalizacja i personalizacja naszej internetowej platformy pod kątem Twoich potrzeb, co umożliwi Ci łatwiejsze i przyjemniejsze korzystanie z niej.

Monitorowanie połączeń telefonicznych: kiedy dzwonisz do naszego zespołu ds. obsługi klienta, monikacywinska.com może korzystać z systemu automatycznego wykrywania numeru telefonu, by dopasować Twój numer do istniejących zleceń, co pomaga zaoszczędzić czas spędzony na dopytywaniu o dane do autoryzacji. Nasz personel nadal może zapytać Cię o konkretne dane, by upewnić się, że wszystkie szczegóły zleceń pozostaną poufne.

Podczas rozmów telefonicznych z personelem monikacywinska.com, możemy słuchać lub nagrywać rozmowy do celów związanych z kontrolą jakości lub szkoleniami. Nagrania przechowywane są przez ograniczony czas, a następnie automatycznie usuwane, o ile monikacywinska.com nie będzie miał uzasadnionego powodu, by zachować te nagrania na dłuższy czas (o ile jest to konieczne), m.in. w przypadku śledztw w sprawach o oszustwa.

Aspekty prawne: w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa.

Słuszny interes: możemy wykorzystywać Twoje dane w naszym słusznym interesie, m.in. do dostarczania Ci najlepszych możliwych treści na stronie, e-maili, a także do celów administracyjnych, dla przeciwdziałania oszustwom oraz do celów prawnych.

 

W jaki sposób monikacywinska.com udostępnia Twoje dane stronom trzecim?

W określonych okolicznościach, udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim.

Pośrednictwo w komunikacji: monikacywinska.com korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu usprawnienia z Tobą komunikacji. W szczególności korzystamy z usług Google Drive, aby umożliwiać Ci korzystanie z naszych materiałów szkoleniowych. Ponadto nasza komunikacja wykonywana jest przy pomocy aplikacji takich jak Mailchimp oraz MailerLite.

Zewnętrzni dostawcy usług: możemy korzystać z dostawców usług w celu przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym imieniu. Jest ku temu kilka powodów, m.in. przesyłanie materiałów marketingowych. Zewnętrzni dostawcy usług związani są klauzulą poufności i nie wolno im wykorzystywać Twoich danych osobowych do innych celów.

Właściwe władze: udostępniamy dane osobowe organom ścigania w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz oszustw. Ponadto możemy udostępnić dane osobowe władzom posiadającym kompetencje w zakresie ochrony praw i własności, w tym praw i własności naszych partnerów biznesowych.

 

Jakie środki bezpieczeństwa stosuje monikacywinska.com w celu ochrony danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wdrożyliśmy stosowne procedury mające na celu zapobieżenie nieuprawionemu dostępowi do danych osobowych lub ich niezgodnemu z prawem wykorzystaniu.

Wykorzystujemy stosowne systemy i procedury, aby chronić powierzane nam przez Ciebie dane osobowe i zapewnić ich bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy także procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne, które mają na celu zapobieżenie uzyskiwaniu dostępu do danych osobowych zawartych na naszych serwerach i ich wykorzystywaniu. Tylko uprawiony personel może uzyskać dostęp do informacji prywatnych wyłącznie na potrzeby wykonywanej pracy.

 

W jaki sposób monikacywinska.com obchodzi się z danymi osobowymi dzieci?

Usługi oferowane przez monikacywinska.com nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. Korzystanie ze wszelkich naszych usług jest możliwe tylko za ważną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku otrzymania przez nas informacji od osoby poniżej 18 roku życia zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia.

 

Jak możesz kontrolować dane osobowe przekazane monikacywinska.com?

Zawsze masz prawo wglądu w informacje, które przechowujemy. Możesz poprosić o wykaz danych, wysyłając nam e-mail na podany poniżej adres. Aby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, w tytule wiadomości napisz „Prośba o wgląd w dane osobowe”.

Możesz także skontaktować się z nami, jeśli przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub uważasz, że nie jesteśmy już uprawnieni do wykorzystywania ich, a także jeśli masz inne pytania dotyczące sposobów wykorzystywania Twoich danych osobowych lub na temat tej „polityki Prywatności”. Napisz do nas e-mail, korzystając z podanych na stronie internetowej informacji kontaktowych. Twoją prośbę przetworzymy zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa o ochronie danych osobowych.

 

Jakie są moje uprawnienia i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:

 • do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),
 • dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 • wniesienia żądania sprostowaniaTwoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,
 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzaniaTwoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniadanych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Ciebie praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności – w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 • wniesienia żądania usunięciaTwoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapominanym”, z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:
  1. monikacywinska.com przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,
  2. złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  3. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez monikacywinska.com z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

Ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

 

Treści osób trzecich

Pragniemy zwrócić uwagę, że od czasu do czasu zamieszczamy na stronie internetowej linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych. Nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnisz im swoje dane osobowe.

 

Czy monikacywinska.com korzysta z plików cookie i podobnych technologii?

monikacywinska.com i jego partnerzy stosują pliki cookie i inne technologie identyfikacyjne w swoich aplikacjach, witrynach internetowych, wiadomościach e-mail oraz reklamach internetowych w celach opisanych w tej polityce. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce lub na urządzeniu przez witryny internetowe, aplikacje, media internetowe i reklamy.

 

Stosujemy pliki cookie i podobne technologie w następujących celach:

 • zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika;
 • ustalanie popularności treści;
 • prowadzenie kampanii reklamowych i pomiar ich skuteczności;
 • analizowanie ruchu i trendów w witrynach internetowych i ogólne zrozumienie zachowań w Internecie i zainteresowań osób korzystających z naszych usług.

 

Możemy również zezwalać innym na świadczenie nam usług pomiaru i analiz oglądalności, wyświetlanie reklam w naszym imieniu w całym Internecie oraz śledzenie i raportowanie wyników tych reklam. Podmioty te mogą stosować pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK i inne technologie do identyfikacji urządzenia użytkownika, gdy odwiedza naszą witrynę lub korzysta z naszych usług oraz gdy odwiedza inne witryny internetowe i korzysta z innych usług internetowych.

 

Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA

 

Jak monikacywinska.com aktualizuje politykę prywatności?

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Korzystanie z naszych usług po aktualizacji oznacza zgodę na zaktualizowaną politykę.Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności.