Temat: STYLE RODZICIELSTWA

Obejrzyj i dowiedz się:

  • Jakie są 4 typy rodziców według Pozytywnej Dyscypliny i do jakich zwierząt można je porównać?
  • Jakie są mocne i słabe strony każdego z nich i nad czym należy pracować?
  • Jaki wpływ ma styl rodzicielstwa na sposób wychowywania dzieci?

Monika Cywińska
Coach szczęśliwych relacji w rodzinie
Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny