MEDYTACJE PROWADZONE
Z MONIKĄ

Medytacja prowadzona to technika medytacji, która polega na słuchaniu wskazówek lub instrukcji przewodnika.
Podczas przygotowanych przeze mnie medytacji przeprowadzę Cię przez kolejne kroki
– techniki oddechowe, techniki relaksacji, wizualizacje, afirmacje, czy też koncentrację na określonym temacie lub uczuciu,
abyś doświadczała harmoni i zdrowia w swoim ciele, umyśle oraz łączyła się z Głosem Twojej własnej INTUICJI.

Podczas medytacji prowadzonej, kluczowym jest otwarcie się na wskazówki i zaufanie procesowi,
co pomaga w osiągnięciu zamiezronych rezultatów.