LEŚNE CENTRUM SZCZĘŚLIWEJ RODZINY 

Leśne Centrum Szczęśliwej Rodziny (LCSR) to miejsce oferujące rozwój holistyczny dla całej rodziny, również edukację domową dla dzieci,
w duchu autorskiego programu Oto Szczęśliwi Geniusze (OSG), który jest zintegrowany z metodą Pozytywnej Dyscypliny (PD).

Pomysł nie jest nowy – powstał 12 lat temu, kiedy postanowiłam zostać mamą. Marzyłam o stworzeniu miejsca, w którym jestem blisko moich dzieci,
ich edukacji, rówieśników, rodziców, z którymi wspólnie tworzymy społeczność, wspierającą dzieciaki w byciu zaradnymi, kreatywnymi, szczęśliwymi dziećmi, a potem dorosłymi. Chciałam miejsca, w którym dorośli przekazują dzieciom wzorce szczęścia – bo dzieci uczą się głównie przez przykład.
Chciałam też miejsca, w którym będzie nam po prostu fajnie:)

LEŚNE CENTRUM SZCZĘŚLIWEJ RODZINY to nie tylko edukacja dla dzieci, ale holistyczne wsparcie całej rodziny.

Przez te 12 lat rozwijałam się intensywnie. Zostałam instruktorką ćwiczeń fizycznych dla kobiet w ciąży i po porodzie, zostałam coachem rodzicielskim, edukatorką Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i Soul Coachem.

Pracując z rodzicami podczas sesji indywidualnych i warsztatów, jak również na podstawie osobistego doświadczenia jako rodzica, obserwowałam, że:

 • dzieci uczą się niewiele z tego, co do nich mówimy,
 • trochę więcej z tego, co wobec nich robimy,
 • a najwięcej, obserwując dorosłych.

Rodzice, którzy przychodzili do mnie z problemami wychowawczymi, często oczekiwali, że podpowiem im narzędzia wychowawcze, dzięki którym naprawią trudne lub martwiące zachowania dzieci. Okazywało się jednak, że nawet bardzo skuteczne narzędzia, często nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Dlaczego? Ponieważ najczęściej rodzice motywowali się, aby stosować je do dzieci (np. używali w stosunku do nich asertywnych komunikatów),
ale nie stosowali ich w relacji z innymi ludźmi, np. mężem/żoną czy innymi dorosłymi. Dziecko najbardziej uczy się z tego, co zaobserwuje u dorosłych, dlatego modelowanie asertywnych komunikatów tylko w relacji z nim przynosiło rezultaty tylko w niewielkim stopniu, jeśli w ogóle.

Najczęściej praca nad problemami wychowawczymi polegała więc w niewielkim stopniu na zmianie sposobu budowania relacji z dzieckiem,
ale przede wszystkim na zmianie wewnętrznej rodzica, która skutkowała zbudowaniem wspierającej relacji z samym sobą, dorosłymi i dziećmi,
a w szczególności na:

 • budowaniu szczerej, pełnej szacunku i nastawionej na współpracę relacji z drugim rodzicem i innymi osobami zaangażowanymi w wychowanie dzieci (dziadkowie, niania, nauczyciele…);
 • w przyjęciu harmonijnych priorytetów pomiędzy różnymi obszarami swojego życia, jak życie rodzinne, relacja w związku, praca zawodowa, czas dla siebie (kluczowe jest uświadomienie rodzicom, że zarówno zaniedbywanie dziecka, jak i nadmierne skupienie się na dziecku kosztem swoich potrzeb generuje wyzwania wychowawcze);
 • posługiwaniu się narzędziami (głównie narzędziami Pozytywnej Dyscypliny), które mają im pomóc w budowaniu rozwiązań wygrany-wygrany w rodzinie
  i jej otoczeniu. W rozwiązaniach wygrany-wygrany bierze się pod uwagę potrzeby i punkty widzenia wszystkich zainteresowanych, ja także wymogi sytuacji. Takie rozwiązania są skuteczne, ponieważ każdy na nich wygrywa, a zatem każdemu zależy na wprowadzeniu ich w życie, a dziecko dostaje klarownie wytyczone granice, w których może bezpiecznie rozwijać swój potencjał i autonomię.

W efekcie, problemy wychowawcze wyciszały się w znacznym stopniu, mimo że nie skupialiśmy się na próbach zmiany zachowania dziecka,
a na poukładaniu wewnętrznym dorosłego.


OTO SZCZĘŚLIWI GENIUSZE

Na początku mojego macierzyństwa wspierałam mojego tatę, Wojtka Cywińskiego, w rozwijaniu jego autorskiego programu
Oto Szczęśliwi Geniusze. Na zajęciach i wyjazdach (kolonie, obozy) dzieci bardzo szybko wchodziły w zasady, które wspierały
ich funkcjonowanie jako jednostki, a także w grupie. Szybko budowaliśmy z dzieciakami atmosferę zaufania, poczucia współprzynależności, bezpieczeństwa, akceptacji, wzajemnego poszanowania, życzliwości i umiejętności myślenia grupowego. W takich warunkach z łatwością udawało się osiągnąć cele programu, takie jak m.in.: znaczny wzrost poczucia własnej wartości i sprawczości, odpowiedzialności za swoje zachowania, asertywność, regulacja swoich emocji, bezprzemocowe rozwiązywanie konfliktów, współpraca i zdrowa konkurencja, kreatywność czy poczucie łączności z przyrodą.

Wypracowane umiejętności pozostawały w dzieciach do pewnego stopnia również po powrocie z wyjazdów,
jednak ugruntowałyby się w nich mocniej, gdyby dzieci doświadczały podobnego podejścia do codziennych wyzwań
ze strony rodziców i szkoły.

Dlatego w LCSR chcemy nie tylko zapewniać edukację dzieciom, ale i wsparcie rodzicom, zapewniając im możliwość
zadbania o swoje ciało, wyciszenie umysłu, pobycie z samym sobą podczas różnych treningów i warsztatów, m.in. warsztatów
opartych na metodzie i narzędziach Pozytywnej Dyscypliny, która jest zintegrowana z programem Oto Szczęśliwi Geniusze
(o PD – w dalszej części).

SZCZĘŚLIWI GENIUSZE a edukacja dzieci

Kiedy w marcu 2019 r. w wyniku lockdownu, spowodowanego pandemią, zamknięto szkoły, prosiliśmy dziadków o pomoc dzieciom w lekcjach.
Ku mojemu zaskoczeniu, moje dzieci wracały od dziadków podekscytowane tym, czego się nauczyły, zaciekawione, co będą robić jutro,
a co więcej przez te dwa tygodnie nauczyły się więcej niż przez kilka lat szkoły czy przedszkola. Doszłam do wniosku,
że było to spowodowane kilkoma czynnikami:

 • tym, że uczyły się w małej (w tym przypadku dwuosobowej) grupie;
 • umiejętnością mojego taty do zachęcenia dzieci do nauki, tak jak zachęca on swoich uczestników zajęć Szczęśliwych Geniuszy do podejmowania różnych wyzwań stawianych im podczas różnych gier i zabaw w ramach tego programu.
 • jak również tym, że dzieci mogły doświadczyć uczenia siebie nawzajem (mój tata tak to organizuje również na swoich wyjazdach czy zajęciach), co dało im poczucie mocy, pewność siebie i radość z dzielenia się wiedzą.

 

Mam nadzieję, że zaciekawiłam Cię programem Oto Szczęśliwi Geniusze!

Zapraszam Cię do odwiedzenia STRONY PROGRAMU i obejrzenia poniższych filmików.

WYWIAD Z WOJTEKIEM CYWIŃSKIM

 

W niniejszym filmiku, autor programu OTO SZCZĘŚLIWI GENIUSZE, opowiada o jego genezie, idei i osiąganych rezultatach.

 

 

 

 

WYWIAD Z KUBĄ DRZAŁEM

Kuba uczestniczył w wyjazdach z Wojtkiem od 8 roku życia, a obecnie współprowadzi firmę OTO SZCZĘŚLIWI GENIUSZE. Opracował program dla nastolatków, a wcześniej stanowił trzon kadry dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.


 

POZYTYWNA DYSCYPLINA

Jak wspomniał w filmiku mój tata, program OSG jest, jak się okazało, bardzo bliski Pozytywnej Dyscyplinie – metodzie budowania szczęśliwych relacji w rodzinie i szkole, o której przeczytasz więcej na STRONIE OPISUJĄCEJ TĄ METODĘ

POZYTYWNA DYSCYPLINA TA OPIERA SIĘ NA 5 FILARACH:

 1. Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność, pomaga im poczuć,
  że są ważne w rodzinie, w klasie, w społeczności.

   

   

 2. Jest jednocześnie uprzejma i stanowcza – twarda dla problemu i miękka dla osoby.
  Zachęca i daje narzędzia do poszukiwania rozwiązań,
  w których respektowane są potrzeby wszystkich zainteresowanych, a także wymogi sytuacji.

 3. Jest skuteczna długofalowo: bierze pod uwagę to, jakie przekonania o sobie,
  innych i świecie wytworzą się w podświadomości dziecka na podstawie jego doświadczeń.
  Jako dorośli mamy świadomość, że to jak się zachowam wobec dziecka w codziennych sytuacjach,
  zdeterminuje światopogląd dziecka – przyszłego dorosłego. A jego światopogląd bezpośrednio wpływa na to,
  jak pokieruje swoim życiem.

 4. Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych:
  szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu
  i bycia pożytecznym w domu, przedszkolu, szkole i większej społeczności.

 5. Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne, ponieważ motywuje je do
  jak najbardziej samodzielnego poszukiwania rozwiązań codziennych sytuacji i odkrywania swojego ogromnego potencjału.

Pozytywna Dyscyplina w moim życiu

Pewnego dnia, jeszcze w czasach, gdy wspierałam mojego tatę w rozwijaniu jego programu, przyniósł mi książkę POZYTYWNA DYSCYPLINA. Powiedziałam mu, że mam dosyć literatury o wychowaniu, ponieważ byłam sfrustrowana nieskutecznością różnych narzędzi wychowawczych, poznanych na szkoleniach z różnych nurtów świadomego rodzicielstwa. One wszystkie brzmiały pięknie na szkoleniu, ale w praktyce trudno
mi było wprowadzić zaproponowane narzędzia, tak aby osiągnąć to czego chciałam – bliskość, szacunek, współpracę spokój i poczucie
bycia sprawczą jako mama.

Moje poszukiwania swojej drogi w rodzicielstwie były spowodowane obawą przed wejściem w schemat rodziny, w której rodzice są władcami,
a dzieci poddanymi. Niestety im dalej w las, tym bardziej uświadamiałam sobie, że to moje dzieci stanęły na tronie w moim domu, a ja i mój partner weszliśmy w rolę kopciuszka czy służącego, którzy nieustannie zastanawiają się, jak odgadnąć potrzeby dziecka i zaspokoić je, zapominając,
że potrzeby dorosłych i rozwijanie naszej relacji (relacji jako pary i jako rodziców) są również kluczowe dla zrównoważonego rozwoju dzieci.

Po namowach taty przeczytałam jednak książkę i już po kilku stronach zorientowałam się, że to nie jest bajka o władcach, poddanych i kopciuszkach, ale o królestwie – rodzice są królem i królową, a dzieci – królewną i królewiczem. A dzieci współdecydują o losach królestwa w sposób,
który jest adekwatny do ich wieku i wciąż rosnących kompetencji. Takie podejście pomogło nam wyjść z chaosu, ustanawiać rodzinne zasady, dostosowane do potrzeb i punktu widzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych. Moje dzieci stały się spokojniejsze, pewniejsze siebie w relacjach
z rówieśnikami, bardziej odpowiedzialne za siebie i całą naszą rodzinę, jak również nauczyły się wytrwałości w dążeniu do swoich celów.
Natomiast ja i mój partner nauczyliśmy się znajdować wspólne podejście w codziennych sytuacjach i bardziej się do siebie zbliżyliśmy.
Było po prostu fajniej, radośniej i spokojniej, a dzieci w tych warunkach, znacznie pełniej rozwijały swój potencjał

Biorąc pod uwagę to wszystko, a także obserwując niekorzystne zmiany, jakie dzieją się  obecnie w oświacie, które mocno odczuwają dzieci, pedagodzy i rodzice, podjęłam decyzję, aby wprowadzić w życie projekt
LEŚNEGO CENTRUM SZCZĘŚLIWEJ RODZINY
– centrum rozwojowego dla rodzin wraz z domową edukacją.

Mamy nadzieję, że będzie to dopiero początek, że powstaną kolejne placówki asymilujące ten program do edukacji dzieci, a już istniejące placówki otworzą jego spektakularne rezultaty.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
LEŚNEGO CENTRUM SZCZĘŚLIWEJ RODZINY

DZIECI

Do naszej szkoły zapraszamy 15 dzieci w wieku 7–13 (szkoła podstawowa).
W szczególnych przypadkach możemy rozważyć przyjęcie dzieci w wieku przedszkolnym.

Planujemy kolejne etapy nauki, aż do matury.

EDUKACJA

 

 • Jednym z naszych celów jest zrealizowanie podstawy programowej szkoły podstawowej oraz przygotowanie do egzaminów w szkole,
  do której dzieci będą zapisane.
 • Naszym celem jest wspierać dzieci w ich edukacji tak, aby rozbudzić w nich ciekawość świata, kreatywność, chęć do rozwijania swoich zainteresowań, samodzielnego uczenia się i organizowania sobie nauki.
 • Nie stawiamy stopni, nie mamy dzwonków, klasycznych lekcji, klasówek, zadań domowych, egzaminów wewnętrznych (chyba że dzieci chcą).
 • Zapewniamy dzieciom opiekę w godzinach 7–17. Zajęcia edukacyjne odbywają się zwykle w godzinach 10–16 (oczywiście z przerwami).

  PRZYKŁADOWY PLAN DNIA
  7–10: Jemy wspólnie z dziećmi śniadanie, mamy czas na luźne zabawy, czytanie, granie, bycie ze sobą.
  10–13: EDUKACJA CZ 1.
  * Nauka (projekty, gry, zabawy, dzięki którym dzieci uczą się materiału objętego podstawą programową).
  *Języki obce – planujemy zapewnić dzieciom możliwość nauki języka angielskiego (2 x w tygodniu) i dodatkowego
  (prawdopodobnie niemiecki i hiszpański do wyboru 1 x w tygodniu).
  *Zajęcia artystyczne, muzyczne i sportowe.
  *Zajęcia Szczęśliwych Geniuszy 3 x w tygodniu + codziennie elementy programu Szczęśliwych Geniuszy prowadzone między innymi zajęciami.
  13–14: OBIAD
  14–16: EDUKACJA CZ 2.
  16–17: Podwieczorek, luźne zabawy, odpoczynek, książka.

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

 • Zabawy integracyjne – budowanie atmosfery zaufania, poczucia współprzynależności, bezpieczeństwa, akceptacji, wzajemnego poszanowania, życzliwości i umiejętności myślenia grupowego.
 • Kształtowanie świadomości odpowiedzialności za swoje zachowania – wzmacnianie obowiązkowości, samokontroli, odpowiedzialności.
 • Zapoznanie uczestników z prostymi ćwiczeniami ruchowymi, oddechowymi i relaksacyjnymi, usuwającymi nagromadzony stres, przyczynę życiowych niepowodzeń, powstawania przemocy, uzależnień, trudności w nauce.
 • Poznawanie technik pracy z lękiem, złością, wstydem, opartych na technikach oddechowych i uwalniania emocji.
 • Budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i wewnętrznego spokoju.

nauka asertywności

 • Poznanie sposobów wyrażania swoich opinii w taki sposób, aby nikogo nie urazić (właściwe komunikaty, wzajemny szacunek).
 • Uczenie się odpowiedzialności za zachowania i postawy – jak działamy na innych.
 • Rozwijanie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Rozwijanie konstruktywnego porozumiewania się oraz tworzenia satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

Współpraca i zdrowa konkurencja

Udział w zadaniach drużynowych, konkursach, turniejach, grach i zawodach sportowych, częste zmiany w grupach uczące współpracy
i zapobiegające tworzeniu się wyizolowanych grupek.

Rozbudzanie świadomości ekologicznej i jedności z przyrodą

 • Codziennie bawimy się w lesie – budujemy szałasy, organizujemy gry i zabawy związane z poszukiwaniem skarbów przyrody, robimy projekty
  na lekcje przyrody.
 • Raz na jakiś czas wymyślamy i robimy wspólną akcję dla dobra przyrody.
 • Sadzimy kwiaty i warzywa w ogrodzie.

Rozbudzanie twórczego myślenia i wyobraźni

 • Przygotowujemy przedstawienia oparte na bajkach, przypowieściach, scenkach obrazujących sposoby radzenia sobie z problemami; przydzielamy role, tworzymy stroje i rekwizyty, piszemy scenariusze.
 • Wspólnie tworzymy (np. rzeźby ze śniegu, rzeźby w piasku, szałasy, kompozycje z szyszek).
 • Malujemy mandale i rysunki terapeutyczne.
 • Wykonujemy kolaże, dotyczące poznawanych zagadnień.
 • Wspólnie tańczymy i śpiewamy.
 • Wspólne czytanie, m.in. czytanie bajek terapeutycznych, pereł mądrości i opowieści z morałem – przypowieści wplatane w zajęcia rozbudzają wyobraźnię i wrażliwość.
 • Rozwiązujemy detektywistyczne zagadki prowadzące do ukrytego skarbu.

Ćwiczenie spostrzegawczości

Pokażmy dzieciom, jak wielkim potencjałem intelektualnym dysponują – „zauważ to, czego inni nie widzą”.

Nauka współodpowiedzialności za swoją społeczność

Wspólnie z dziećmi przygotowujemy posiłki, uczymy utrzymywania porządku, sprzątania po sobie, gaszenia za sobą światła itp.

DOROŚLI

Nikt nie jest idealny. My też nie jesteśmy. I jednocześnie jesteśmy zaangażowani,
wciąż się rozwijamy i na bieżąco wyciągamy lekcje z popełnianych błędów, starając się wciąż i na nowo układać nasze zasady, tak aby pracowały dla całej naszej społeczności.

 Zapraszamy rodziców współpracujących z nami do wypisania się
z tzw. konkursu na najlepszego rodzica, a nauczycieli do zdjęcia z siebie presji bycia nieomylnym. 

I jednocześnie oczekujemy od współpracujących z nami dorosłych otwartości na:

 • szczerą komunikację,
 • ciągłe rozwijanie się (rozwój jest przygodą),
 • na wspieranie siebie i swojego dziecka w duchu Pozytywnej Dyscypliny,
 • podejście uprzejme i jednocześnie stanowcze do dziecka i dorosłych,
 • angażowanie się w życie szkoły (szczegóły poniżej);
 • podejście do edukacji i rozwoju dziecka opisane na niniejszej stronie.

Obowiązkowe warsztaty o rodzicielstwie w duchu Pozytywnej Dyscypliny

 • Czas warsztatu: 4 h;
 • Częstotliwość: raz w miesiącu;
 • Terminy – dostosowane do możliwości czasowych rodziców;
 • W szczególnych przypadkach możliwy jest udział online lub obejrzenie nagrania ze spotkania;
 • Udział w warsztatach jest wliczony w czesne – nie ma dodatkowej opłaty.

Sesje z coachem rodzicielskim

Raz w miesiącu, w ramach opłaty czesnego, dla chętnych.

Spotkania naszej społeczności

Organizujemy regularne (częstotliwość do ustalenia – min. raz w miesiącu) spotkania w grupie rodziców, pedagogów w celu ciągłego poszukiwania rozwiązań na jeszcze lepsze funkcjonowanie dzieci w naszym Centrum i rozwiązywanie pojawiających się wyzwań wychowawczych i innych. Sprawna i oparta na wzajemnym szacunku komunikacja jest dla nas priorytetem.

Dodatkowe odpłatne warsztaty i treningi

Chętnym rodzicom i osobom spoza społeczności szkoły oferujemy dodatkowe warsztaty rozwoju osobistego, mindfulness, treningi Pilates i jogi, wspólne bieganie w lesie, leśna siłowania czy chodzenie z kijkami nordic walking.

Istnieje możliwość skorzystania z przestrzeni do coworkingu za dodatkową opłatą

 • Abonament na 7 dni na miesiąc: 100 zł.
 • Abonament na 14 dni/mies.: 150 zł.
 • Abonament na 21 dni/mies.: 175 zł.
 • Abonament na cały miesiąc: 200 zł.

Oferta wynajmu przestrzeni do coworkingu jest skierowana tylko do rodziców (i pedagogów) naszego Centrum (nie do osób z zewnątrz).
Dzięki temu rodzice, którzy dojeżdżają z daleka, mogą zaoszczędzić czas, pracując na miejscu. Sala coworkingowa znajduje się na strychu,
daleko od miejsca, gdzie bawią i uczą się dzieci, dlatego odgłosy szkoły nie powinny przeszkadzać w pracy.

MIEJSCE

Na szkołę przeznaczony jest parter dużej willi w Kieszku, pod południową granicą Warszawy.
Do dyspozycji szkoły jest duży salon z kominkiem, kuchnia, dodatkowy pokój cichej nauki, łazienka
i szatnia. Na zewnątrz znajduje się zadaszony taras, na którym możemy spożywać posiłki, uczyć się, uczestniczyć w warsztatach, no i ogromny ogród, na którym wyznaczyliśmy boisko i leśny plac zabaw. Z ogrodu jest furtka prosto do lasu.

CO JEST KONIECZNE, ABY ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEJ PLACÓWKI?

Rozmowa telefoniczna, a następnie spotkanie zapoznawcze rodziców i dzieci z kadrą CENTRUM w celu rozmowy o wzajemnych oczekiwaniach.

Zadzwoń pod numer: 781-949-249

Uzyskanie zgody na edukację pozaszkolną (opinia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej) i zapisanie się do szkoły współpracującej z nami.

Dzieci w wieku 6–15 lat realizują obowiązek szkolny i przygotowanie przedszkolne w trybie edukacji domowej. Niezbędna jest opinia z publicznej poradni psychologicznej dotycząca dziecka (opinia do edukacji pozaszkolnej), którą należy załączyć do wniosku
o wydanie zezwolenia na edukację pozaszkolną, składanego u dyrektora współpracującej z nami szkoły. Badania i wydanie opinii mogą trwać długo (nawet do pół roku), dlatego zalecamy rozpoczęcie tego procesu jak najszybciej. Rodzice, którzy już otrzymają taki dokument, nie muszą z nim nic robić, jeśli zmienią zdanie co do trybu edukacji. Centrum nie zajmuje się procesem uzyskiwania zezwolenia na edukację pozaszkolną.

 

CZESNE

Czesne wynosi 2000 zł/miesiąc – rodzice płacą czesne 11 miesięcy w roku (przez 30 dni wakacji szkoła jest zamknięta
i czesne nie jest za ten miesiąc wymagane).

W przypadku rodziców, którzy chcą zrezygnować z obiadowego cateringu i dostarczać obiady przygotowane samodzielnie, kwota zmniejsza się do 1700 zł. Przechowamy obiad w lodówce i podamy dziecku w porze obiadu.

Umowę podpisujemy na 12 miesięcy.

Powyższa suma zawiera:

 • Pełną opiekę wychowawczą i naukową, o której mowa wyżej w sekcji DZIECI w godzinach 7.00–17.00 od poniedziałku do piątku.
 • LCSR jest otwarte 11 miesięcy w roku – podczas zebrania wszystkich rodziców ustalamy, które 30 dni w czasie wakacji LCSR „odpoczywa”. Poza tym placówka jest zamknięta we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy. Robimy również przerwę na okres ferii zimowych i okresie świąt Bożego Narodzenia na czas 24 grudnia – 1 stycznia włącznie.
 • Po oficjalnym rozpoczęciu wakacji, w dniach kiedy placówka jest czynna nie zapewniamy zajęć edukacyjnych, ale wciąż zapewniamy interaktywną opiekę nad dziećmi.
 • Obiady – CATERING.
 • Materiały plastyczne – kredki, farby, kartki.
 • Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców.
 • Indywidualna sesja z coachem rodzicielskim raz w miesiącu (dla chętnych).
 • Dodatkowy koszt może pojawić się jedynie w przypadku organizowania przez nas wycieczek, (będziemy planować w porozumieniu z rodzicami) oraz innych dodatkowych atrakcji jeśli będzie taka prośba ze strony rodziców.