CENTRUM SZCZĘŚLIWEJ RODZINY 

Centrum Szczęśliwej Rodziny (CSR) to miejsce oferujące rozwój holistyczny dla całej rodziny, również edukację domową dla dzieci, w duchu autorskiego programu Oto Szczęśliwi Geniusze (OSG), który jest zintegrowany z metodą Pozytywnej Dyscypliny (PD).

Pomysł nie jest nowy – powstał 12 lat temu, kiedy postanowiłam zostać mamą. Marzyłam o stworzeniu miejsca, w którym jestem blisko moich dzieci, ich edukacji, rówieśników, rodziców, z którymi wspólnie tworzymy społeczność, wspierającą dzieciaki w byciu zaradnymi, kreatywnymi,
szczęśliwymi dziećmi, a potem dorosłymi.

Chciałam miejsca, w którym dorośli przekazują dzieciom wzorce szczęścia – bo dzieci uczą się głównie przez przykład.
Chciałam też miejsca, w którym będzie nam po prostu fajnie:)

CENTRUM SZCZĘŚLIWEJ RODZINY to nie tylko edukacja dla dzieci, ale holistyczne wsparcie całej rodziny.

Przez te 12 lat rozwijałam się intensywnie. Zostałam instruktorką ćwiczeń fizycznych dla kobiet w ciąży i po porodzie, zostałam coachem rodzicielskim, edukatorką Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i Soul Coachem.

Pracując z rodzicami podczas sesji indywidualnych i warsztatów, jak również na podstawie osobistego doświadczenia jako rodzica, obserwowałam, że:

Dzieci uczą się niewiele z tego, co do nich mówimy,
trochę więcej z tego, co wobec nich robimy,
a najwięcej, obserwując dorosłych.

RODZICE W CSR SĄ WAŻNI!

Rodzice, którzy przychodzili do mnie z problemami wychowawczymi, często oczekiwali, że podpowiem im narzędzia wychowawcze, dzięki którym naprawią trudne lub martwiące zachowania dzieci. Okazywało się jednak, że nawet bardzo skuteczne narzędzia często nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Dlaczego? Ponieważ najczęściej rodzice motywowali się, aby stosować je do dzieci (np. używali w stosunku do nich asertywnych komunikatów),
ale nie stosowali ich w relacji z innymi ludźmi, np. mężem/żoną czy innymi dorosłymi. Dziecko najbardziej uczy się z tego, co zaobserwuje u dorosłych, dlatego modelowanie asertywnych komunikatów tylko w relacji z nim przynosiło rezultaty tylko w niewielkim stopniu, jeśli w ogóle.

Najczęściej praca nad problemami wychowawczymi polegała więc w mniejszym stopniu na zmianie sposobu budowania relacji z dzieckiem, ale przede wszystkim na zmianie wewnętrznej rodzica, która skutkowała zbudowaniem wspierającej relacji z samym sobą, dorosłymi i dziećmi, a w szczególności na:

 • w przyjęciu harmonijnych priorytetów pomiędzy różnymi obszarami swojego życia, jak życie rodzinne, relacja w związku (która jest najczęściej zaniedbywana przez większość rodziców), praca zawodowa, czas dla siebie (kluczowe jest uświadomienie sobie, że zarówno zaniedbywanie dziecka, jak i nadmierne skupienie się na dziecku kosztem swoich potrzeb generuje wyzwania wychowawcze);
 • posługiwaniu się narzędziami (głównie narzędziami Pozytywnej Dyscypliny), które mają mu pomóc w budowaniu rozwiązań
  wygrany-wygrany w rodzinie i jej otoczeniu. Podczas gdy do tej pory rodzice Ci skupiali się na tym aby przeforsować swoje pomysły,
  albo starali się zadowolić dziecko dając mu to co chce, licząc, że w końcu zacznie się odwdzięczać.

Kiedy rodzice zrozumieli, że nikt nie musi się poświęcać, ani dziecko, ani oni i zaczęli używać narzędzi, które naprawdę umożliwiają znalezienie takich rozwiązań win-win, problemy wychowawcze wyciszały się w znacznym stopniu, mimo że nie skupialiśmy się na próbach zmiany zachowania dziecka, a na poukładaniu wewnętrznym dorosłego.


OTO SZCZĘŚLIWI GENIUSZE

Na początku mojego macierzyństwa wspierałam mojego tatę, Wojtka Cywińskiego, w rozwijaniu jego autorskiego programu
Oto Szczęśliwi Geniusze. Na zajęciach i wyjazdach (kolonie, obozy) dzieci bardzo szybko wchodziły
w zasady, które wspierały ich funkcjonowanie jako jednostki, a także w grupie.
Szybko budowaliśmy z dzieciakami atmosferę zaufania, poczucia współprzynależności, bezpieczeństwa, akceptacji, wzajemnego poszanowania,
życzliwości i umiejętności myślenia grupowego. W takich warunkach z łatwością udawało się osiągnąć cele programu,
takie jak m.in.: znaczny wzrost poczucia własnej wartości i sprawczości, odpowiedzialności za swoje zachowania, asertywność,
regulacja swoich emocji, bezprzemocowe rozwiązywanie konfliktów, współpraca i zdrowa konkurencja, kreatywność
czy poczucie łączności z przyrodą.

Wypracowane umiejętności pozostawały w dzieciach do pewnego stopnia również po powrocie
z wyjazdów, jednak ugruntowałyby się w nich mocniej, gdyby dzieci doświadczały podobnego podejścia do codziennych
wyzwań ze strony rodziców i szkoły.

Dlatego w CSR chcemy nie tylko zapewniać edukację dzieciom, ale i wsparcie rodzicom, zapewniając im możliwość
zadbania o swoje ciało, wyciszenie umysłu, pobycie z samym sobą podczas różnych treningów
i warsztatów, m.in. warsztatów opartych na metodzie i narzędziach Pozytywnej Dyscypliny, która jest zintegrowana z programem
Oto Szczęśliwi Geniusze (o PD – w dalszej części).

SZCZĘŚLIWI GENIUSZE a edukacja dzieci

Kiedy w marcu 2019 r. w wyniku lockdownu, spowodowanego pandemią, zamknięto szkoły, prosiliśmy dziadków o pomoc
dzieciom w lekcjach. Ku mojemu zaskoczeniu, moje dzieci wracały od dziadków podekscytowane tym, czego się nauczyły, zaciekawione,
co będą robić jutro, a co więcej przez te dwa tygodnie nauczyły się więcej, niż przez kilka lat szkoły czy przedszkola.

Doszłam do wniosku, że było to spowodowane kilkoma czynnikami:

 • tym, że uczyły się w małej (w tym przypadku dwuosobowej) grupie;
 • umiejętnością mojego taty do zachęcenia dzieci do nauki, tak jak zachęca on swoich uczestników zajęć Szczęśliwych Geniuszy
  do podejmowania różnych wyzwań stawianych im podczas gier i zabaw w ramach tego programu.
 • jak również tym, że dzieci mogły doświadczyć uczenia siebie nawzajem (mój tata tak to organizuje również na swoich wyjazdach czy zajęciach),
  co dało im poczucie mocy, pewność siebie i radość z dzielenia się wiedzą.

 Mam nadzieję, że zaciekawiłam Cię programem
Oto Szczęśliwi Geniusze!

Zapraszam Cię do odwiedzenia STRONY PROGRAMU i obejrzenia poniższych filmików.

 WYWIAD Z WOJTKIEM CYWIŃSKIM

W niniejszym filmiku autor programu OTO SZCZĘŚLIWI GENIUSZE.
Opowiada o jego genezie, idei i osiąganych rezultatach.
Film podzielony jest chwilowo na 2 części – nastąpiła przerwa techniczna:)  

WYWIAD Z KUBĄ DRZAŁEM
Kuba uczestniczył w wyjazdach z Wojtkiem od 8 roku życia. Obecnie współprowadzi firmę OTO SZCZĘŚLIWI GENIUSZE. Opracował program dla nastolatków, a wcześniej stanowił trzon kadry dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.

 


POZYTYWNA (samo)DYSCYPLINA

Jak wspomniał w filmiku mój tata, program OSG jest, jak się okazało, bardzo bliski Pozytywnej Dyscyplinie
– metodzie budowania szczęśliwych relacji w rodzinie i szkole.

Discipline z łaciny oznacza “nauka”.

A zatem PD to metoda, z pomocą której uczymy dzieci (siebie samych również)
stawania w swojej mocy sprawczej, wewnątrzsterowności, samodyscypliny, z jednoczesnym szacunkiem dla naszego otoczenia,
dzięki czemu możemy skutecznie kreować szczęśliwe życie, obfitujące w osiągnięte cele i spełnione marzenia.

Więcej o PD przeczytasz na STRONIE OPISUJĄCEJ TĘ METODĘ

 

POZYTYWNA DYSCYPLINA OPIERA SIĘ NA 5 FILARACH:

POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI

Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność, pomaga im poczuć, że są ważne w rodzinie,
w klasie, w społeczności.

jednoczesna uprzejmość i stanowczość

Jest jednocześnie uprzejma i stanowcza – twarda dla problemu i miękka dla osoby.
Zachęca i daje narzędzia do poszukiwania rozwiązań, w których respektowane są potrzeby wszystkich zainteresowanych,
a także wymogi sytuacji.

PERSPEKTYWA DŁUGOFALOWA

Jest skuteczna długofalowo: bierze pod uwagę to, jakie przekonania o sobie, innych i świecie wytworzą się w podświadomości dziecka na podstawie jego doświadczeń. Jako dorośli mamy świadomość, że to, jak się zachowam wobec dziecka w codziennych sytuacjach,
zdeterminuje światopogląd dziecka – przyszłego dorosłego. A jego światopogląd bezpośrednio wpływa na to, jak pokieruje swoim życiem.

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I ŻYCIOWYCH

Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym w domu, przedszkolu, szkole i większej społeczności.

ROZWIJANIE INDYWIDUALNEGO POTENCJAŁU

Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne, ponieważ motywuje je do
jak najbardziej samodzielnego poszukiwania rozwiązań codziennych sytuacji i odkrywania swojego ogromnego potencjału.

POZYTYWNA DYSCYPLINA W MOIM ŻYCIU

Pewnego dnia mój tata, jeszcze w czasach,  gdy wspierałam go w rozwijaniu jego 
programu, przyniósł mi książkę POZYTYWNA DYSCYPLINA.  Nie miałam ochoty na kolejną lekturę o wychowaniu dzieci,
ponieważ byłam sfrustrowana nieskutecznością różnych narzędzi wychowawczych, poznanych na szkoleniach
z różnych nurtów świadomego rodzicielstwa. One wszystkie brzmiały pięknie na szkoleniu, ale w praktyce trudno

mi było wprowadzić zaproponowane narzędzia, tak aby osiągnąć swoje cele – jednoczesna bliskość i poczucie bycia sprawczą jako rodzic.

Poszukując swojej drogi w rodzicielstwie obawiałam się wejścia w schemat rodziny, w której rodzice są władcami,
a dzieci poddanymi. Niestety im dalej w las, tym bardziej uświadamiałam sobie, że to moje dzieci stanęły na tronie w moim domu,
a ja i mój partner weszliśmy w rolę kopciuszka czy służącego, którzy nieustannie zastanawiają się, jak odgadnąć potrzeby dziecka i zaspokoić je,
zapominając,
że potrzeby dorosłych i rozwijanie naszej relacji (relacji jako pary i jako rodziców) są również kluczowe dla zrównoważonego rozwoju dzieci.

W końcu jednak przeczytała książkę i już po kilku stronach zorientowałam się, że to nie jest bajka o władcach, poddanych i kopciuszkach,
ale o królestwie – rodzice są królem i królową, a dzieci – królewną i królewiczem. A dzieci współdecydują o losach królestwa w sposób,
który jest adekwatny do ich wieku i wciąż rosnących kompetencji. Takie podejście pomogło nam wówczas wyjść z chaosu,
ustanawiać rodzinne zasady, dostosowane do potrzeb i punktu widzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych. W rezultacie dzieci stały się spokojniejsze, wytrwałe w dążeniu do celów, bardziej odpowiedzialne i pewne siebie, a my, rodzice, nauczyliśmy się lepiej współpracować
i zyskaliśmy jeszcze więcej bliskości.  

Biorąc pod uwagę to wszystko, a także obserwując niekorzystne zmiany, jakie dzieją się  obecnie w oświacie, które mocno odczuwają dzieci, pedagodzy i rodzice, podjęłam decyzję, aby wprowadzić w życie projekt CENTRUM SZCZĘŚLIWEJ RODZINY
– centrum rozwojowego dla rodzin, wraz z domową edukacją dla dzieci.

Chcę zacząć od stworzenia 8 osobowej grupy – obecnie rekrutujemy dzieci z rocznika 2010, 2011. 2012.

Mamy nadzieję, że będzie to dopiero początek, że stworzymy kolejne mini-placówki CSR asymilujące ten program do edukacji dzieci w wieku szkoły podstawowej i licealnym, a już istniejące placówki otworzą się na jego spektakularne rezultaty.

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
CENTRUM SZCZĘŚLIWEJ RODZINY

 

 DZIECI

Obecnie rekrutujemy dzieciaki z rocznika 2010, 2011, 2012,
chcąc wystartować z programem 4, 5,6 klasy w roku szkolnym 2022/2023

EDUKACJA

 •  Jednym z naszych celów jest zrealizowanie podstawy programowej szkoły podstawowej oraz przygotowanie do egzaminów
  w SZKOLE W CHMURZE, do której naci uczniowie są zapisani, acz materiał realizują nie samodzielnie, a właśnie w grupie zapisanej do naszego Centrum.
 • Naszym celem jest wspierać dzieci w ich edukacji tak, aby rozbudzić w nich ciekawość świata, kreatywność, chęć do rozwijania swoich zainteresowań, samodzielnego uczenia się i organizowania sobie nauki.
 • Nie stawiamy stopni, nie mamy dzwonków, klasycznych lekcji, klasówek, zadań domowych, egzaminów wewnętrznych (chyba, że dzieci chcą).
 • I jednocześnie nasze dzieci codziennie piszą testy bez ocen  – na koniec każdej karty pracy z danego przedmiotu, zawierającej ćwiczenia, projekty i inne materiały na dany dzień,  dzieci piszą test, sprawdzający czego się nauczyły wykonując te zadania. Te same pytania znajdują się na końcowym teście z danego przedmiotu, który dzieci będące na edukacji domowej są zobowiązane zaliczyć (o tym niżej).
 • Zapewniamy dzieciom opiekę w godzinach 8–16, ale zajęcia odbywają się 9-14. Natomiast w godzinach 8-9 i 14-16 mamy czas na pobycie ze sobą i ewentualnie nadrobienie zaległości szkolnych( w czym będę wspierać dzieci), pójście do lasu, zajęcia dodatkowe.
 • Zapewniamy dzieciom zajęcia edukacyjne (realizowanie podstawy programowej), zajęcia artystyczne, sportowe, muzyczne, spacery i zabawy w lesie  odbywają się zwykle w godzinach 10–16 (oczywiście z przerwami).
 • Współpracujemy ze SZKOŁA W CHMURZE (SC).
  Działa to tak: zapisujemy nasze dzieciaki do SzCh, która jest oświatową placówką szkolną prowadzącą interaktywne, zdalne nauczanie. SC otrzymuje wówczas subwencję z na każdego ucznia, którą przeznacza na zorganizowanie zdalnej  nauki swoim uczniom. Nauka odbywa się przez realizowanie kart pracy, które zawierają wiedzę, ćwiczenia, projekty, zabawy poprzez, które dzieci się uczą. Opiekun CSR wspiera dzieci w realizowaniu zadań. Oprócz tego dzieci mają przynajmniej raz w tygodniu spotkanie z nauczycielem z danego przedmiotu online. Dzieci na domowym nauczaniu zdają z każdego przedmiotu egzamin w SC w uzgodnionym wcześniej terminie. Egzaminy mają potwierdzać, czy dzieci realizują podstawę programową wymaganą przez MEN.
 • PRZYKŁADOWY PLAN DNIA
  8-10: rozkręcamy się:) Jemy wspólnie z dziećmi śniadanie, mamy czas na luźne zabawy, czytanie, granie, bycie ze sobą, dodatkowy czas na indywidualną naukę, wstępne przygotowywanie obiadu.
  10-11: SPOTKANIE SZCZĘŚLIWYCH GENIUSZY –  cz1: runda wdzięczności i komplementów i gry integracyjne szczęśliwych geniuszy, cz2. omawianie bieżących spraw, problemów, planowanie dnia, cz3. krótka zabawa szczęśliwych geniuszy.
  11–13: NAUKA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:  Nauka (projekty, gry, zabawy, dzięki którym dzieci uczą się materiału objętego podstawą programową), realizowana samodzielnie lub w grupkach, przy wsparciu opiekuna.
  13.00-13.30: OBIAD – catering lub wspólne przygotowywanie prostych i szybkich posiłków, typu gęsta zupa, makaron z pesto.
  13.30-14.00: zajęcia szczęśliwych geniuszy.

  14-16: czas na luźne zabawy, czytanie, granie, bycie ze sobą, dodatkowy czas na indywidualną naukę.

 • Opiekun główny grupy
  Opiekunem grupy od której zaczniemy jest autorka tego projektu, czyli ja:) Nazywam się Monika Cywińska. Jestem mamą-11 letniej Ali i 8-letniego Tymona. Z wykształcenia  jestem Biologiem, ukończyłam też równoległe dwuletnie studia pedagogiczne. Od liceum jeździłam z moim tatą na organizowane przez niego kolonie i wspierałam kadrę zajmującą się dziećmi podczas tych wyjazdów. W początkach działania programu OTO SZCZĘŚLIWI GENIUSZE brałam udział w wyjazdach i zajęciach jako opiekun. Kiedy zostałam mamą, zaczęłam kształcić się jako coach rodzicielski i edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, aby wspierać rozwój dzieci, wspierając ich rodziców – zajmuję się tym od 2016 r. Na  początku naszej przygody z pierwszą grupą dzieciaków w edukacji domowej z CSR to ja będę ich opiekunem i jednocześnie mamy, że z czasem pojawią się chętne osoby, które będą chciały nauczyć się na czym polega program Szczęśliwych Geniuszy i które będą współprowadzić tę grupę i i kolejne.
 • Jeśli do tej pory nie miałaś/eś do czynienia z edukacją domową, na pewno masz wiele pytań i wątpliwości, podobnie jak ja, kiedy zaczęłam rozważać tę opcję. Dlatego zapraszam Cię na strony, gdzie znajdziesz odpowiedzi na częste pytania oraz mity na temat edukacji domowej 

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

 • Zabawy integracyjne – budowanie atmosfery zaufania, poczucia współprzynależności, bezpieczeństwa, akceptacji, wzajemnego poszanowania, życzliwości i umiejętności myślenia grupowego.
 • Kształtowanie świadomości odpowiedzialności za swoje zachowania – wzmacnianie obowiązkowości, samokontroli, odpowiedzialności.
 • Zapoznanie uczestników z prostymi ćwiczeniami ruchowymi, oddechowymi i relaksacyjnymi, usuwającymi nagromadzony stres, przyczynę życiowych niepowodzeń, powstawania przemocy, uzależnień, trudności w nauce.
 • Poznawanie technik pracy z lękiem, złością, wstydem, opartych m.in. na technikach oddechowych, wizualizacjach.
 • Budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i wewnętrznego spokoju.

nauka asertywności

 • Poznanie sposobów wyrażania swoich opinii w taki sposób, aby nikogo nie urazić (właściwe komunikaty, wzajemny szacunek).
 • Uczenie się odpowiedzialności za zachowania i postawy– jak działamy na innych.
 • Rozwijanie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Rozwijanie konstruktywnego porozumiewania się oraz tworzenia satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

Współpraca i zdrowa konkurencja

Udział w zadaniach drużynowych, konkursach, turniejach, grach
i zawodach sportowych, częste zmiany w grupach uczące współpracy
i zapobiegające tworzeniu się wyizolowanych grupek.

Rozbudzanie świadomości ekologicznej i jedności z przyrodą

 • Codziennie bawimy się w lesie – budujemy szałasy, organizujemy gry i zabawy związane z poszukiwaniem skarbów przyrody, robimy projekty
  na lekcje przyrody.
 • Raz na jakiś czas wymyślamy i robimy wspólną akcję dla dobra przyrody.
 • Sadzimy kwiaty i warzywa na naszym balkonie.

Rozbudzanie twórczego myślenia i wyobraźni

 • Przygotowujemy przedstawienia oparte na bajkach, przypowieściach, scenkach obrazujących sposoby radzenia sobie z problemami; przydzielamy role, tworzymy stroje
  i rekwizyty, piszemy scenariusze.
 • Wspólnie tworzymy (np. rzeźby ze śniegu, rzeźby w piasku, szałasy, kompozycje z szyszek).
 • Malujemy mandale i rysunki terapeutyczne.
 • Wykonujemy kolaże, dotyczące poznawanych zagadnień.
 • Wspólnie tańczymy i śpiewamy.
 • Wspólne czytanie, m.in. czytanie bajek terapeutycznych, pereł mądrości i opowieści z morałem – przypowieści wplatane w zajęcia rozbudzają wyobraźnię i wrażliwość.
 • Rozwiązujemy detektywistyczne zagadki prowadzące do ukrytego skarbu.

Ćwiczenie spostrzegawczości

Pokażmy dzieciom, jak wielkim potencjałem intelektualnym dysponują – „zauważ to, czego inni nie widzą”.

Nauka współodpowiedzialności za swoją społeczność

Wspólnie z dziećmi przygotowujemy posiłki, uczymy utrzymywania porządku, sprzątania po sobie, gaszenia za sobą światła itp.

DOROŚLI

RODZICE - Z KIM CHCEMY WSPÓŁPRACOWAĆ?

Nie oczekujemy rodziców, ani dzieci idealnych. Nie ma takich. My też tacy nie jesteśmy. Dobrego rodzica i pedagoga poznasz nie po tym, czy ma posłuszne (idealne dzieci), a po tym jak reaguje na wyzwania wychowawcze.  I tutaj też jest miejsce na błędy i jednocześnie jest miejsce na zatrzymanie, zastanowienie się i poszukanie rozwiązania na sytuację, która jest teraz oraz pomysłów na to,
jak zachować się jeśli powtórzy się w przyszłości.

 Zapraszamy rodziców współpracujących z nami do wypisania się
z tzw. konkursu na najlepszego rodzica,
a nauczycieli do zdjęcia z siebie presji bycia nieomylnym. 

I jednocześnie oczekujemy od współpracujących z nami dorosłych otwartości na:

  • szczerą komunikację,
  • ciągłe rozwijanie się (rozwój jest przygodą) – rozwój osobisty rodzica wspiera harmonijny rozwój dziecka,
  • wspieranie siebie i swojego dziecka w duchu Pozytywnej Dyscypliny,
  • współpracę z pedagogami, rodzicami i dziećmi będącymi członkami społeczności CSR, w celu ciągłego poszukiwania rozwiązań  win-win – “Jak może być jeszcze lepiej?”,
  • wspieranie się wzajemne: “Wszystkie dzieci nasze są” – skupiając się na wspieraniu wszystkich dzieci (nie tylko interesach swojego dziecka), rodziców i pedagogów, tworzysz dla swojego dziecka bezpieczną przestrzeń do rozwijania jego potencjału
  • angażowanie się w życie szkoły (szczegóły poniżej);
  • podejście do edukacji i rozwoju dziecka – opisane powyżej.

warsztaty o rodzicielstwie w duchu Pozytywnej Dyscypliny (obowiązkowe)

 • Czas warsztatu: 4 h;
 • Częstotliwość: raz w miesiącu;
 • Terminy – dostosowane do możliwości czasowych rodziców;
 • W szczególnych przypadkach możliwy jest udział online lub obejrzenie nagrania ze spotkania;
 • Udział w warsztatach jest obowiązkowy (przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów obecny na spotkaniu) i wliczony w czesne.

Spotkania naszej społeczności(obowiązkowe)

Organizujemy regularne spotkania w grupie rodziców, pedagogów (raz w miesiącu na w naszej siedzibie), w celu ciągłego poszukiwania rozwiązań na jeszcze lepsze funkcjonowanie dzieci w naszym Centrum i rozwiązywanie pojawiających się wyzwań wychowawczych i innych. Sprawna i oparta na wzajemnym szacunku komunikacja jest dla nas priorytetem.

 Spotkanie będzie połączone z comiesięcznym warsztatem dla rodziców, o którym mowa wyżej. Podczas spotkania zapewnimy opiekę nad dziećmi.  

treningi PILATES

Chętnym rodzicom proponujemy treningi Pilates w godzinach 16-17 w siedzibie naszego Centrum.

Sesje z coachem rodzicielskim

Jeśli czujesz, ze potrzebujesz dodatkowego wsparcia z mojej strony zapraszam Cię do skorzystania z indywidualnych sesji ze mną.
Szczegóły tej współpracy wyjaśnię w bezpośredniej rozmowie.

MIEJSCE

Na ten moment najbardziej prawdopodobna siedziba CSS to 55 m2 mieszkanie 3 pokojowe przy
Al. KEN 57,  na 6 piętrze budynku znajdującego się przy samym metrze Imielin (warszawa Ursynów). Mamy do dyspozycji wygodny balkon (na którym będziemy sadzić nasze roślinki), kuchnię i łazienkę. Mamy zamknięty plac zabaw, 5 minut na osiedlowe boisko i plac zabaw, 20 minut spacerem do lasu Kabackiego, w którym będziemy bywać przynajmniej raz w tygodniu.

Jesteśmy jednak otwarci na inne propozycje lokali na Ursynowie i w okolicach.

CO JEST KONIECZNE, ABY ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEJ PLACÓWKI?

Spotkanie i rozmowa o oczkiwaniach

Zadzwoń pod numer: 781-949-249

ZAPISANIE dziecka do szkoły

Dziecko w wieku szkoły podstawowej ma obowiązek szkolny. Nasze dzieci muszą być zapisane do współpracującej z nami szkoły.  Podpowiemy i pomożemy z wszelkimi formalnościami.

CZESNE - zrzutka

Wysokość czesnego ustalana jest na zasadzie zrzutki, która jest uzależniona od:

 • ostatecznej siedziby CSR – na ten moment mam dwie opcje, w zależnosci od liczby dzieci, acz jestem otwarta na inne propozycje.
 • sposobu w jaki zorganizujemy opieke nad dzieciakami.

Moja wstępna propozcyja jest taka, jak poniżej, ale jestem otwarta na inne rozwiązania.

MOJA PROPOZYCJA ROZLICZENIA
Rodzice płacą czesne 11 miesięcy w roku (przez 30 dni wakacji szkoła jest zamknięta i czesne nie jest za ten miesiąc wymagane).

Umowę podpisujemy na 12 miesięcy.

Powyższa suma zawiera:

 • Pełną opiekę wychowawczą i naukową, o której mowa wyżej w sekcji DZIECI w godzinach 8.00–16.00 od poniedziałku do piątku.
 • CSR jest otwarte 11 miesięcy w roku – podczas zebrania wszystkich rodziców ustalamy, które 30 dni w czasie wakacji CSR „odpoczywa”. Poza tym placówka jest zamknięta we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy. Robimy również przerwę na okres ferii zimowych i okresie świąt Bożego Narodzenia na czas 24 grudnia – 1 stycznia włącznie.
 • Po oficjalnym rozpoczęciu wakacji w drugiej połowie czerwca, w dniach, kiedy placówka jest czynna, nie zapewniamy zajęć edukacyjnych, ale wciąż zapewniamy interaktywną opiekę nad dziećmi obejmującą zajęcia Szczęśliwych Geniuszy, artystyczne, sportowe, muzyczne.
 • Materiały plastyczne – kredki, farby, kartki.
 • Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców.
 • Dodatkowy koszt może pojawić się  w przypadku organizowania przez nas wycieczek, (będziemy planować w porozumieniu z rodzicami) oraz innych dodatkowych zajęć i atrakcji jeśli będzie taka prośba ze strony rodziców. Jeśli dzieci i rodzice będą chcieli zapewnić dzieciom dodatkowe zajęcia, których nie jesteśmy w stanie zapewnić, np. zajęcia z szycia, dodatkowego języka lub inne, będziemy starali się je zorganizować je w godzinach 8-16. Wówczas koszt opłacenia prowadzącego zajęcia będzie dotyczył tych rodziców, których dzieci, chcą uczestniczyć w zajęciach. Mamy do dyspozycji 3 pomieszczenia, dlatego dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach będą się miały gdzie podziać.

PODSUMOWANIE

CO ZYSKUJE TWOJA RODZINA DOŁĄCZAJĄC DO CSR?

KORZYŚCI DLA DZIECI

UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA SZCZĘŚLIWYCH RELACJI

Z samym sobą i z innymi.

ROZWIJANIE WAŻNYCH KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH 

(np. empatii, wytrwałości, współpracy, zaradności, kreatywność…)

 

ROZBUDZANIE CIEKAWOŚCI ŚWIATA I ROZWIJANIE SWOICH PASJI

(dziecko ma przestrzeń, aby rozwijać to, co najbardziej go interesuje,
a pozostałe obszary opanowuje na podstawowym poziomie)

 

WSPIERAJĄCĄ GRUPĘ RÓWNIEŚNIKÓW I DOROSŁYCH

KORZYŚCI DLA RODZICÓW

 WEWNĘTRZNY SPOKÓJ

Wiem, że zapewniam mojemu dziecku wspierające środowisko

dla jego harmonijnego rozwoju.

ROZWÓJ OSOBISTY 

Rozwój ukierunkowany nie tylko na wspieranie Twojego dziecka,
ale również na wspieraniu siebie w stworzeniu
harmonijnego, spełnionego życia.

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM/OPIEKUNEM

Wiele problemów dzieci wynika ze słabej komunikacji na linii rodzice szkoła.
W CSR szczera i wspierająca komunikacja między rodzicami, opiekunem i dziećmi jest priorytetem.

CZAS

Twoje dziecko może być pod naszą opieką od 8 do 16 zyskując nie tylko edukację szkolną, ale również przestrzeń
do rozwijania swoich zainteresowań i budowania relacji z rówieśnikami.
Ty
 w tym czasie możesz zająć się swoją pracą lub innymi sprawami,
które są dla Ciebie ważne, mając świadomość, że po powrocie dziecka z CSR
nie czeka Cię odrabianie lekcji, czy innego rodzaju wspieranie go w nauce. 
Możecie mieć ten czas dla siebie nawzajem.

FAJNĄ EKIPĘ LUDZI, KTÓRZY MYŚLĄ PODOBNIE JAK TY

  KORZYŚCI DLA PLANETY

  Uczestnicząc w CSR pomagasz wychować swoje dziecko na człowieka,
  który wspiera planetę swoją świadomą i pełną szacunku postawą wobec innych ludzi i środowiska.